เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่11

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

สรุป เทคนิค 5 ข้อ

1.การมองไกล
มองไกลไปข้างหน้า 15 วินาที
2.การมองภาพโดยรอบ
มองกระจกทุกๆ 5-8 วินาที
ทิ้งระยะห่างรถคันหน้าอย่างน้อย 4-6 วินาที
3.การเคลื่อนไหวสายตา
เคลื่อนไหวสายตาทุกๆ 2 วินาที
4.การหาทางออกให้ตัวเอง
รักษาระยะห่างรอบตัว
5.การสื่อสารให้แน่ใจว่าผู้อื่นมองเห็นเรา
ใช้สัญญาณเตือนต่างๆ