เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่10

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

แน่ใจว่าผู้อื่นเห็นเรา

1.แน่ใจว่าเขาเห็นเรา การสื่อสารกับผู้อื่น : การสื่อสารกับรถคันอื่นโดยใช้สัญญาณ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ไฟหน้า ไฟถอยหลัง ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว และแตร และต้องให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน