เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่5

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

การมองไกล

การมองไกลไปข้างหน้า 15 วินาที หรือ 30 วินาที มองไกลและเห็นใกล้ มองใกล้จะเห็นไกล