เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่4

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

เทคนิค 5 ข้อในการขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

1.การมองไกล
2.การมองภาพโดยรอบ
3.การเคลื่อนไหวสายตา
4.หาทางออกให้ตัวเอง
5.แน่ใจว่าผู้อื่นเห็นเรา