เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่3

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ

โรงเรียนสอนขับรถ

1.ขาดสมาธิ
2.ไม่มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ
3.ไม่มีพื้นที่ว่างในการหลบหลีก
4.ขาดทัศนคติและจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย
5.ความไม่พร้อมของร่างกาย