เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่2

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย

โรงเรียนสอนขับรถ

1.การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
2.การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของรถ
3.การเตรียมพร้อมก่อนออกขับรถ
4.การดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน