Car

หลักสูตรที่เปิดสอน

First slide

รถจักรยานยนต์

สอนพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์ เทคนิคการขับรถ การฝึกขับตามท่าต่างๆ และอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร มารายาทในการขับรถ เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

xรายละเอียด
First slide

อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง เป็นการอบรมเพื่อขอรับหนังสือรับรองการอบรมและไปติดต่อจองคิวการสอบภาคปฏิบัติและข้อสอบภาทฤษฎีที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

xรายละเอียด
First slide

รถยนต์ ( ไม่มีพื้นฐาน )

นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์ หรือขับรถไม่เป็น การฝึกขับรถต้องเริ่มพัฒนาจากพื้นฐาน การใช้พวงมาลัย การเข้าเกียร์ เพื่อสร้างความมั่นในการขับรถ

xรายละเอียด
First slide

รถยนต์ ( ขับเป็นแล้ว )

ผู้ที่ขับรถยนต์เป็นแล้ว หรือมีพื้นฐานการขับรถยนต์ที่ดี แต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ใช้เวลา เรียน อบรมและสอบ รวมทั้งหมด 2 วัน จบ

xรายละเอียด
First slide

เรียนเสริมทักษะรถยนต์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสร้างพื้นฐานการขับรถที่ดี ต้องการเรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถในท่าต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการขับรถให้มากยิ่งขึ้น

xรายละเอียด
First slide

ต่อใบอนุญาตขับรถ 5 ปี

อบรมต่อใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ แบบ 5 ปี (สำหรับใบขับขี่ที่ได้รับครั้งแรกจะมีอายุ 2 ปี เมื่อหมดอายุ สามารถต่อได้ โดยไม่ต้องอบรม )

xรายละเอียด
First slide

รถขนส่งชนิดที่ 2

สอนทักษะการขับรถขนส่ง 6 ล้อ ในสนามฝึกขับและสอนขับรถออกถนนจริง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการขับรถขนส่งที่ถูกต้อง และการคาดการณ์

xรายละเอียด
First slide

รถขนส่งชนิดที่ 3

การขับรถขนส่งลากจูง ผู้ขับขี่ต้องตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถทุกครั้ง เราพร้อมสอนทักษะความรู้เรื่องกฎจราจรและการคาดการณ์การเกิดอุบั...

xรายละเอียด
First slide

ต่อใบอนุญาตขับรถขนส่ง 2-3

อบรมทฤษฎี 2 ชั่วโมง สำหรับใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 เพื่อให้ผู้ขับรถได้มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการขับรถขนส่ง

xรายละเอียด
First slide

ทำบัตร ADR

เปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรพิเศษแทงก์ ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการขับรถขนส่งวัตถุอันตราย

xรายละเอียด
First slide

อบรมขึ้นทะเบียน TSM

ผู้ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ( TSM ) ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้

xรายละเอียด
First slide

อบรมเพิ่มทักษะการขับรถ

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร การขับขี่ปลอดภัย และการคาดการณ์ ให้กับพนักงานขับรถในองค์กร เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

xรายละเอียด
First slide

เรียนขับรถ Forklift

หลักสูตร "การขับและบํารุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย" (6 ชม.)

xรายละเอียด

รอบรู้เรื่องขับขี่

สวมใส่สีเสื้อที่สังเกตเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตคุณและเพื่อนร่วมถนน

ตรวจเช็กระบบไฟให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

หากคุณเป็นคนที่เคยพูดประโยคเหล่านี้

ความงามของธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบายของแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขาสูง ดึงดูดผู้คนให้ไปพักผ่อน และสำหรับนักขับมือใหม่อยากขับรถขึ้นเขาจึงต้องเตรียมตัวให้พร้...

เด็กๆ สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์และกฎจราจร ได้ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ผ่านชีวิตประจำวันที่พบเห็นได้ระหว่างทาง สิ่งที่เด็กๆ ควรเรียนรู้และระวังเป็นอย่างมาก คื...

ในช่วงหน้าหนาวนี้ใครที่กำลังจะขับรถเที่ยว โดยมีจุดหมายเป็นดอยสูงที่สภาพอากาศหนาวเย็น และมีหมอกลงจัดควรเตรียมตัวให้พร้อมแก่การขับรถฝ่าหมอกอย่างปลอดภัย


First slide

สอนพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์ เทคนิคการขับรถ การฝึกขับตามท่าต่างๆ และอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร มารายาทในการขับรถ เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

uรายละเอียด

First slide

หลักสูตรอบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง เป็นการอบรมเพื่อขอรับหนังสือรับรองการอบรมและไปติดต่อจองคิวการสอบภาคปฏิบัติและข้อสอบภาทฤษฎีที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

uรายละเอียด

First slide

นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์ หรือขับรถไม่เป็น การฝึกขับรถต้องเริ่มพัฒนาจากพื้นฐาน การใช้พวงมาลัย การเข้าเกียร์ เพื่อสร้างความมั่นในการขับรถ

uรายละเอียด

First slide

ผู้ที่ขับรถยนต์เป็นแล้ว หรือมีพื้นฐานการขับรถยนต์ที่ดี แต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ใช้เวลา เรียน อบรมและสอบ รวมทั้งหมด 2 วัน จบ

uรายละเอียด

First slide

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสร้างพื้นฐานการขับรถที่ดี ต้องการเรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถในท่าต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการขับรถให้มากยิ่งขึ้น

uรายละเอียด

First slide

อบรมต่อใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ แบบ 5 ปี (สำหรับใบขับขี่ที่ได้รับครั้งแรกจะมีอายุ 2 ปี เมื่อหมดอายุ สามารถต่อได้ โดยไม่ต้องอบรม )

uรายละเอียด

First slide

สอนทักษะการขับรถขนส่ง 6 ล้อ ในสนามฝึกขับและสอนขับรถออกถนนจริง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการขับรถขนส่งที่ถูกต้อง และการคาดการณ์

uรายละเอียด

First slide

การขับรถขนส่งลากจูง ผู้ขับขี่ต้องตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถทุกครั้ง เราพร้อมสอนทักษะความรู้เรื่องกฎจราจรและการคาดการณ์การเกิดอุบั...

uรายละเอียด

First slide

อบรมทฤษฎี 2 ชั่วโมง สำหรับใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 เพื่อให้ผู้ขับรถได้มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการขับรถขนส่ง

uรายละเอียด

First slide

เปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรพิเศษแทงก์ ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการขับรถขนส่งวัตถุอันตราย

uรายละเอียด

First slide

ผู้ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ( TSM ) ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้

uรายละเอียด

First slide

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร การขับขี่ปลอดภัย และการคาดการณ์ ให้กับพนักงานขับรถในองค์กร เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

uรายละเอียด

First slide

หลักสูตร "การขับและบํารุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย" (6 ชม.)

uรายละเอียด

ดูทั้งหมด

รอบรู้เรื่องขับขี่

สวมใส่สีเสื้อที่สังเกตเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตคุณและเพื่อนร่วมถนน