เซฟดี ไดรฟ์เวอร์
เซฟดี ไดรฟ์เวอร์

โรงเรียนสอนขับรถมาตรฐานประจำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เซฟดี ไดรฟ์เวอร์
เซฟดี ไดรฟ์เวอร์

โรงเรียนสอนขับรถมาตรฐาน ภาคตะวันออก

เซฟดี ไดรฟ์เวอร์
เซฟดี ไดรฟ์เวอร์

โรงเรียนสอนขับรถมาตรฐานประจำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เซฟดี ไดรฟ์เวอร์
เซฟดี ไดรฟ์เวอร์

โรงเรียนสอนขับรถมาตรฐาน ภาคตะวันออก

หลักสูตรที่เปิด

-


หลักสูตรรถจักรยานยนต์   15   ชม.

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ( 110 cc )

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันอบรม)

 • มีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์

หลักสูตรรถยนต์ 15 ชม.

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันอบรม)

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการขับรถยนต์

หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 2

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ( บ.)

 • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ( ท.)

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์  (ใช้วันอบรม)

หลักสูตรรถขนส่งชนิดที่ 3 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ( บ.)

 • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ( ท.)

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์  (ใช้วันอบรม)

หลักสูตรอบรมต่อใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม

 • ใบรับรองแพทย์

 • ใบขับขี่ขาดต่อ เกิน 3 ปี ต้องสอบใหม่

หลักสูตรอบรมทฤษฎี 5 ชม.

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประชาชนตัวจริง

 • ใบรับรองแพทย์  (ใช้วันอบรม)

หลักสูตรที่เปิดสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัคร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

VDO


แกลเลอรี่